Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Recreatieoord Electra exploiteert het openluchtzwembad in Lauwerzijjl. Wij verwerken persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Zwembad Electra persoonsgegevens?

Zwembad Electra verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Abonnementhouders

  • Vrijwilligers (inclusief de leden van het bestuur van Stichting Recreatieoord Electra)

  • Vrienden van Zwembad Electra

  • Personeel

  • Huurders van Zwembad Electra

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het personeel en de vrijwilligers van Zwembad Electra verwerken persoonsgegevens in digitale bestanden die we beheren via de Google accounts info@zwembadelectra.nl en bestuur@zwembadelectra.nl. Bankgegevens worden verwerkt door de Rabobank.


Waarvoor verwerkt Zwembad Electra persoonsgegevens?

Als je abonnementhouder wilt worden van Zwembad Electra of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als abonnementhouder een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger. Als je eenmaal abonnementhouder of vrijwilliger van Zwembad Electra bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer om contact met je te onderhouden. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor allerlei communicatiedoeleinden die te maken hebben met het zwembad. Bijvoorbeeld om je te informeren over zwemlessen, een evenement of nieuwe activiteit, uitval van lessen of andere belangrijke informatie van Zwembad Electra.

Verwerkt Zwembad Electra ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor de veilligheid van onze gasten of het voldoen aan wet- en regelgeving.

Hoe gaat Zwembad Electra met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Om toegang te krijgen tot de gegevens wordt gebruik gemaakt van wachtwoorden en dubbele verificatie.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door navraag te doen bij het bestuur of het personeel kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met Zwembad Electra, terugvinden en aan laten passen. Daarnaast kunnen personeel en vrijwilligers van Zwembad Electra, je gegevens inzien. Binnen de vrijwilligerspoule, kunnen personeelsleden en vrijwilligers elkaars e-mailadres en telefoonnummer zien. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Zwembad Electra

Wij kunnen uw gegevens intern gebruiken voor evenement en andere zaken die met het zwembad te maken hebben. Zwembad Electra deelt geen gegevens met andere bedrijven of personen die niet werkzaam zijn voor Zwembad Electra.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je abonnement worden verwijderd na ieder seizoen. Gegevens van vrijwilligers worden in beperkte vorm (naam en contactgegevens) bewaard om oud-vrijwilligers te kunnen informeren over bijvoorbeeld een jubileum of reünie.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Zwembad Electra gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kan ik zien welke gegevens Zwembad Electra van mij verwerkt?

Door navraag te doen bij het personeel kan je als abonnementhouder je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met Zwembad Electra, inzien, laten bewerken of verwijderen. Door navraag te doen bij het bestuur kan je je gegevens als vrijwilliger, sponsor of ondersteunend lid van Zwembad Electra, inzien, laten bewerken of verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Als abonnementhouder kan je voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Zwembad Electra terecht bij iedere medewerker of het bestuur van de stichting. Als vrijwilliger kan je aankloppen bij het bestuur van de stichting. Je kan altijd contact opnemen met het bestuur van Zwembad Electra via bestuur@zwembadelectra.nl.

Wijzigingen privacybeleid

Zwembad Electra behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.